TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Tầm nhìn

Chúng tôi hướng đến trở thành đơn vị tiên phong cung cấp vải thành phẩm cho cho thị trường trong nước và quốc tế. Không chỉ mang đến giá trị tốt nhất cho khách hàng mà còn là cộng đồng xung quanh, chúng luôn đeo đuổi xu hương tiêu dùng xanh thông qua việc xây dựng môi trường làm việc nhân văn, giải pháp sản xuất xanh nhằm khẳng định hàng Việt Nam Chất lượng cao – Chuẩn hội nhập trên thị trường quốc tế.

“Chúng tôi luôn đặt mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực của mình”

NHẬT NHẬT NAM  đã và đang tập trung năng lực chuyên môn và nguồn lực tài chính cho các lĩnh vực hoạt động sau:

  • Sản xuất vải dệt thoi
  • Hoàn thiện các sản phẩm dệt
  • Kinh doanh vải thời trang, đồng phục và may mặc
  • Kinh doanh vải sợi, tơ sợi, máy móc, thiết bị phụ tùng, vật tư, nguyên vật liệu ngành dệt may

Sứ mệnh

Đặt nguyên tắc Ba tiền đề lớn là Kinh Tế – Xã hội – Môi trường trong định hướng Phát triển Bền Vững vào sản xuất và kinh doanh nhằm lan rộng mục tiêu của Quốc tế đến với cộng đồng trong nước.

Mang đến những lợi ích to lớn cho cộng đồng thành viên lao động Nhật Nhật Nam.

Xây dựng một môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp mà ở đó mọi cá nhân đều được đề cao, coi trọng, khuyến khích sự đam mê sáng tạo.

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi xem trọng sự bền vững

Đối với chúng tôi, tính bền vững không chỉ là một thuật ngữ tiếp thị theo mùa mà chúng tôi áp dụng cho công việc của mình mà không có giá trị. Chúng tôi đang tích cực đổi mới cách thức mà chúng tôi quản lý công ty của mình để hướng tới một mô hình sản xuất minh bạch và có đạo đức.

Tìm hiểu thêm