Nhà Máy

Nhà máy của Nhật Nhật Nam tọa lạc tại Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Với 04 phân xưởng: dệt, mắc canh-hồ, se sợi và nhuộm

Phân xưởng dệt

Máy dệt nước 220 máy
Máy dệt gió 16 máy
Máy dệt kim tròn 60 máy

PHÂN XƯỞNG NHUỘM

Máy nhuộm 20 máy
Máy định hình – hoàn tất vải 4 máy
Sản lượng đạt trên 2,3 triệu mét/tháng

 

Hình ảnh nhà máy

Nhật Nhật Nam cung cấp hơn 7,2 triệu mét một năm cho thị trường quốc tế và hơn 27,6 triệu mét cho thị trường trong nước

Nhật Nhật Nam dành nhiều nguồn lực cho xã hội và thúc đẩy các hoạt động phúc lợi trong các lĩnh vực y tế & giáo dục, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường. Trên tất cả các đơn vị sản xuất của mình, Nhật Nhật Nam thường xuyên thực hiện các hoạt động phúc lợi cho cộng đồng lân cận nhằm mang lại cơ sở vật chất tốt hơn cho xã hội.

Sự bền vững

“Vì một thế giới xanh hơn”