Chúng tôi bắt đầu nhà máy của mình vào năm 1996 với sứ mệnh sản xuất hàng dệt may góp phần đẩy mạnh ngành dệt may Việt Nam. Song song đó, xem phát triển bền vững là yếu tố nòng cốt tạo ra giá trị không chỉ bằng việc phát triển kinh tế mà còn gắn liền với những hoạt động về lĩnh vực môi trường và xã hội.

Tại Nhật Nhật Nam, sứ mệnh của chúng tôi không chỉ là cung ứng các sản phẩm có chất lượng cao mà còn là chung tay xây dựng một thế giới bền vững, an toàn cho sức khỏe con người và môi trường; cũng như đẩy mạnh các hoạt động sinh thái lành mạnh thông qua sản xuất vải.

Chúng tôi luôn luôn ưu tiên áp dụng “phát triển bền vừng” trong từng khâu, từng chuyền sản xuất nhằm góp phần thay đổi tích cực về môi trường sống, môi trường làm việc và tạo ra sản phầm “xanh” cho người tiêu dùng. Chúng tôi không ngại những thách thức trong việc đổi mới áp dụng “tính bền vững” vào hoạt động sản xuất và quản lí doanh nghiệp bởi vì đây là con đường phát triển ổn định, lâu dài, cũng chính là tương lai của sự phát triển của ngành dệt may.